Om oss

Responsive image
Responsive image

Jannes Golv AB etablerades 1975 och har sedan dess vuxit till ett av Hälsinglands största golvföretag. Jannes golv håller till i egna lokaler på Rönningevägen 5 vid Fors industriområde i Hudiksvall.

Vi är specialister på golv, färg samt kakel & klinker och samarbetar med marknadens främsta och bästa leverantörer.

Med kunnig butikspersonal och erkänt duktiga golvläggare och plattsättare kan vi förse våra kunder med bättre resultat vid nybyggnation och renovering av boende och arbetsmiljöer.

I första hand är Hälsingland vårt arbetsområde, men vi åtar oss ibland uppdrag i andra regioner. Vi har även erfarenhet av arbeten i utlandet.

Vi är 18 st. anställda som arbetar för dig. Vår långa erfarenhet av både offentliga samt privata miljöer gör att vi har både kunnande och kapacitet att klara de uppdrag vi åtar oss!

Ett auktoriserat golvföretag arbetar efter konkreta kvalitets- och miljöplaner.

Detta betyder att det är lättare för dig som byggare, byggherre eller beställare att hitta ett golvläggningsföretag med kvalitets- och miljöledningssystem, som passar in i de system ni själva använder. Ett auktoriserat golvföretag arbetar aktivt efter MEG, branschens eget miljöledningssystem baserat på ISO 14000 och en ISO 9000-baserad kvalitetsplan.

Ett auktoriserat golvföretag har dokumenterad läggningsteknisk kompetens.

I allt högre grad erbjuder golvläggningsföretag och leverantörer i samverkan helhetslösningar som motsvarar högt ställda krav och där material och installation tillsammans ger bästa möjliga funktion. För detta krävs en helhetssyn och ett ansvarstagande i samtliga led. Ett auktoriserat golvföretag uppfyller dessa krav och har montörer med dokumenterad läggningsteknisk kompetens för de nya materialen.

Ett auktoriserat golvföretag kan kretsloppsmärka golvkonstruktioner.

Golv kräver skötsel och underhåll för bästa funktion. Ett auktoriserat golvföretag ger relevant produktinformation, skötselråd, provningsintyg och miljödeklarationer m.m. Dessutom kan ett auktoriserat golvföretag kretsloppsmärka golvkonstruktioner, dvs. ytmaterial, lim och spackel, vilket gör det möjligt att vid framtida rivning eller byte av golvet identifiera och hantera produkterna på rätt sätt.

Ett auktoriserat golvföretag är anslutet till GBR Golvåtervinning.

Praktiskt miljöarbete handlar till stor del om källsortering och materialåtervinning. För att systematisera och förenkla återvinning av installtionspill från plastgolv finns GBR Golvåtervinning. Ett auktoriserat golvföretag är anslutet till detta system.

Ett auktoriserat golvföretag granskas genom extern revision.

Revisionen ger extra trygghet och är en förutsättning för ett trovärdigt auktorisationsarbete. Golvbranschen, GBR följer genom återkommande revisioner upp auktorisationens krav och ser till att golvföretaget klarar sina åtaganden.

Särskilda regler för våtrum.
Ett auktoriserat golvföretag som utför våtrumsarbeten är alltid GVK-auktoriserat, oavsett om det är plast- eller keramikarbeten.