Miljö och Kvalitet

Miljöpolicy Jannes Golv AB

 • Vi skall uppfylla kraven för systemet Auktoriserat Golvföretag.
 • Vi skall alltid uppfattas som ett miljövänligt företag.
 • Vi skall uppfylla kraven i lagar och förordningar samt lokala bestämmelser. Detta innebär att all verksamhet i företaget skall präglas av detta tänkande och handlande.
 • Vi skall i samverkan med Golvbranschens Riksorganisation (GBR) arbeta med normer och metoder för att minska miljöbelastningen.
 • Vi skall kunna utföra kretsloppsmärkning av golvinstallationer.
 • Använda vattenbaserade limmer och oljor.
 • Påverka kundens val av material ur ett miljöperspektiv.
 • Samarbeta med miljömedvetna fabrikanter och underleverantörer.
 • Vi skall sträva efter att bara använda produkter som är miljödeklarerade.

Miljömål

 • Arbeta med GBR:s miljösystem.
 • Alltid använda produkter som har miljödeklaration.
 • Inte använda avjämningsmassor som innehåller kasein.
 • Inte montera golv med stora emissionsvärden eller höga halter med mjukgörare.
 • Vi sorterar restprodukter såsom lim burkar, emballage etc. till återvinningsstationer.
 • Välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan.
 • Sträva efter en så god & trivsam arbetsmiljö som möjligt.
 • Ta tillvara den kunskap som redan finns angående miljö.
 • Vi skall installera motorvärmare på samtliga våra bilar.
 • Minska andelen brännbart avfall!
 • Vi kommer successivt att byta ut vår bilpark mot effektivare diesel bilar (Euro6-kompatibla/AdBlue) samt el/hybridbilar.
 • Vi kommer hädanefter att bara köpa in miljövänliga lysrör samt lampor.
 • Vi har genomfört en internutbildning i EcoDriving med repetition årligen vid månadsmöte.
 • Vi har installerat elektroniska körjournaler i våra bilar.
 • Vi skall arbeta för att påverka våra kunder att i största möjliga mån använda produkter som ej är så oljekrävande och som ej släpper ut så mycket koldioxid vid tillverkningen.

Kommande Miljömål

 • Vi skall försöka minska miljöbelastningen av koldioxidutsläpp genom minskad bränsleförbrukning och miljövänligare bilar.
 • Öka andelen återvunnen PVC genom golvbranschens återvinningssystem.
 • Fortsätta försöka minska mängden brännbart avfall.

Kvalitetspolicy

För att uppnå vår affärsidé: Varför gå på andras golv när Ni kan gå på Jannes Golv. Vilket är i särklass den säkraste tryggheten för god kvalitet och service.

Vi ska

 • Alltid sätta kvalitet och service i första rummet när vi i vår dagliga verksamhet möter kunderna.
 • Alltid uppfylla gällande normer, förordningar, lagar, branschpraxis och GBR: s rekommendationer.
 • Att erbjuda rätt kvalitet efter önskemål om standard så att kostnaden blir optimal för kunden.
 • Vidareutbilda vår personal för att alltid säkerställa deras yrkes-skicklighet och kunnande. Så att varje uppdrag kan bli en rekommendation för nya uppdrag.
 • Alltid sträva efter att förbättra vårt kvalitetsarbete.
 • Arbeta efter de riktlinjer som företaget har fastställt.
 • Alltid vara lyhörda för våra kunders önskemål.
 • Visa att vi är ett specialistföretag som kan golv vilket i sin tur garanterar god kvalitet.