Miljöpolicy & Mål samt Kvalitetspolicy

Miljö policy Jannes Golv AB

 • Vi skall uppfylla kraven för systemet Auktoriserat Golvföretag
 • Vi skall alltid uppfattas som ett miljövänligt företag
 • Vi skall uppfylla kraven i lagar och förordningar samt lokala bestämmelser. Detta innebär att all verksamhet i företaget skall präglas av detta tänkande och handlande.
 • Vi skall i samverkan med Golvbranschens Riksorganisation (GBR) arbeta med normer och metoder för att minska miljöbelastningen.
 • Vi skall kunna utföra kretsloppsmärkning av golvinstallationer.
 • Använda vattenbaserade limmer och oljor
 • Påverka kundens val av material ur ett miljöperspektiv
 • Samarbeta med miljömedvetna fabrikanter och underleverantörer
 • Vi använder ej några produkter som inte är miljödeklarerade

Miljömål

 • Arbeta med GBR:s miljösystem
 • Alltid använda produkter som har miljödeklaration
 • Inte använda avjämningsmassor som innehåller kasein
 • Inte montera golv med stora emissionsvärden eller höga halter med mjukgörare
 • Vi sorterar restprodukter såsom lim burkar, emballage etc. till återvinningsstationer
 • Välja transportsätt och fordon för minimal miljöpåverkan
 • Sträva efter en så god & trivsam arbetsmiljö som möjligt
 • Ta tillvara den kunskap som redan finns angående miljö
 • Vi skall installera motorvärmare på samtliga våra bilar.
 • Minska andelen brännbart avfall!
 • Vi kommer successivt from 2015 att byta ut vår bilpark mot effektivare diesel bilar (Euro6-kompatibla/AdBlue)
 • Vi kommer hädanefter att bara köpa in miljövänliga lysrör samt lampor.
 • Vi har genomfört en internutbildning i EcoDriving med repetition årligen vid månadsmöte.
 • Vi har sedan 2013 installerat elektroniska körjournaler i våra bilar.
 • Vi skall arbeta för att påverka våra kunder att i största möjliga mån använda produkter som ej är så olje krävande och som ej släpper ut så mycket koldioxid vid tillverkningen. Till vår hjälp skall vi använda oss av den manual för jämförelse av olika material som Forbo tagit fram.

Kommande miljömål

 • Vi skall försöka minska miljöbelastningen av koldioxidutsläpp genom minskad bränsleförbrukning och miljövänligare bilar.
 • Öka andelen återvunnen PVC genom golvbranschens återvinningssystem.
 • Fortsätta försöka minska mängden brännbart avfall.

Kvalitetspolicy

För att uppnå vår affärsidé: Varför gå på andras golv när Ni kan gå på Jannes Golv.

Vilket är i särklass den säkraste tryggheten för god kvalitet och service.

VI SKALL

Alltid sätta kvalitet och service i första rummet när vi i vår dagliga verksamhet möter kunderna.

Alltid uppfylla gällande normer, förordningar, lagar, branschpraxis och GBR: s rekommendationer.

Att erbjuda rätt kvalitet efter önskemål om standard så att kostnaden blir optimal för kunden

Vidareutbilda vår personal för att alltid säkerställa deras yrkes-skicklighet och kunnande. Så att varje uppdrag kan bli en rekommendation för nya uppdrag.

Alltid sträva efter att förbättra vårt kvalitetsarbete.

Arbeta efter de riktlinjer som företaget har fastställt.

Alltid vara lyhörda för våra kunders önskemål.

Visa att vi är ett specialistföretag som kan golv vilket i sin tur garanterar god kvalitet.